Nieuwsbrief

Koninklijke onderscheiding voor prof.dr. Jaap de Lange

28-03-2017

KAMPEN – Prof. dr. Jaap de Lange is donderdag 23 maart jl. tijdens een feestelijke bijeenkomst ter ere van zijn afscheid bij het Ouderlingenblad benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Bort Koelewijn mocht hem het lintje opspelden vanwege zijn ruim veertigjarige inzet voor Ouderlingenblad, een blad voor de ambtsdragers in de kerk en voor vrijwilligers in het pastoraat en gemeenteopbouw. Het blad is sinds jaar en dag een onmisbare steun voor kerkenwerkers in heel Nederland.

De heer De Lange was vier decennia de motor van het blad, eerst als redactiesecretaris en later als eindredacteur. De heer De Lange heeft dit werk tot aan zijn emeritaat, enkele jaren geleden, in zijn vrije tijd gedaan, dat wil zeggen naast zijn werkzaamheden. Aanvankelijk als gemeentepredikant, daarna als directeur van het Catechetisch Centrum in Kampen en vervolgens als hoogleraar praktische theologie aan de Nederlandstalige protestantse theologische faculteit te Brussel én naast de vele andere taken die de heer De Lange in de loop van de jaren als vrijwilliger heeft verricht voor de gereformeerde kerk in Kampen en voor de Verenigde Protestantse Kerk in België voor de vele duizenden vrijwilligers in de kerk en met het oog op de samenleving.

Foto: Dirk Kuiper