Nieuwsbrief

A. Trommius

Abraham Trommius (1633-1719), was gereformeerd predikant te Haren en Groningen. Zijn bekendste werk was een driedelige, zeer complete concordantie op de Bijbel in de Statenvertaling. Dit werk werd bekend als ‘de Trommius’. In de twintigste eeuw verscheen een verkorte versie bij uitgeverij Kok.

Boeken van A. Trommius