Nieuwsbrief

Aarnoud van der Deijl

Aarnoud van der Deijl is predikant te Oost-Souburg en docent aan de Pabo te Vlissingen. In 2005 is hij gepromoveerd op een vergelijkend onderzoek naar oorlogsverhalen uit de boeken Koningen en een aantal buitenbijbelse teksten. Zijn publicaties hebben vooral betrekking op: theologie, oude testament en Zeeland

Boeken van Aarnoud van der Deijl