Nieuwsbrief

Het evangelie van Gods Zoon

Jakob van Bruggen

ISBN: 9789024261352
Uitgeverij: Kok
Uitvoering: Hardback
Omvang: Onbekend
Afmeting: 247 mm x 164 mm x 26 mm
Verschijningsdatum: 13-09-2012
Taal: Nederlands
Genre:
Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangelieën

Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving van Christus’ aardse geschiedenis bevat. In Het evangelie van Gods zoon wordt nu een meer thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuwe dat Jezus predikte en tegelijk zelf in eigen persoon was.

Aandacht wordt besteed aan algemene exegetische onderwerpen zoals de namen die in de vier evangeliën voor Jezus worden gebruikt, de prediking over het koninkrijk der hemelen, het optreden van Johannes de Doper en de breuk met de Joodse leiders. Verder bevat het boek een gedifferentieerd beeld van de Joodse samenleving waarbinnen Jezus’ prediking gestalte kreeg en een uitgebreide bijlage over de rol van de Farizeeën als religieuze en politieke partij.

1996 - 1e druk
2012 - 4e herziene druk
2013 - 5e druk

€ 32,50 Op voorraad

Direct bestellen »

Andere boeken van Jakob van Bruggen