Nieuwsbrief

Geloofsopbouw

 • 3 : 16 - Max Lucado

  3 : 16

  Een heel boek over één Bijbelvers: Johannes 3 vers 16. Dat is de opdracht die Max Lucado...
 • De Bergrede - Jakob van Bruggen

  De Bergrede

  De Bergrede van Jezus vormt voor het christelijk geloof een belangrijk uitgangspunt. Het grote respect...
 • Christelijk leven - C.S. Lewis

  Christelijk leven

  Met aanstekelijke helderheid laat C.S. Lewis in dit boek zien wat het christelijk geloof behelst voor...
 • Discipelschap - L.M. Vreugdenhil

  Discipelschap

  In twintig hoofdstukken beschrijft ds. L.M. Vreugdenhil de hoofdzaken van het christelijk geloof en leven....
 • Tijd met Jezus 366 dagenboek - Jos Douma

  Tijd met Jezus 366 dagenboek

  Heel veel christenen vinden het moeilijk om tijd te vinden voor het lezen van de bijbel. Jij misschien...
 • Spreuken Prediker Hooglied - Jochem Douma

  Spreuken Prediker Hooglied

  Wat betekenen de teksten van het Oude Testament voor mensen in de 21e eeuw die in het spoor van de Bijbel...
 • Jezus uitstralen - Jos Douma

  Jezus uitstralen

  Jezus kennen is prachtig, maar hoe wordt in je leven duidelijk wie Jezus voor je is?
  Hoe verandert...
 • Met reden geloven - C.S. Lewis

  Met reden geloven

  De belangstelling voor C.S. Lewis is groter dan die lange tijd was. De verklaring daarvan is deels...
 • Jezus ontdekken - Jos Douma

  Jezus ontdekken

  'Ik geloof echt wel, maar een persoonlijke relatie met Jezus, dat zegt me niet zoveel.'
 • Jouw ReisGids - Wilhelmus a Brakel

  Jouw ReisGids

  Brakels Redelijke Godsdienst nu speciaal voor jongeren. J.M. Vermeulen heeft de mooiste en leerzaamste...
 • De brede en de smalle weg - J.J.W.A. Wijchers

  De brede en de smalle weg

  In dit boekje vindt u een verklaring en toelichting op de poster De brede en de smalle weg.
 • De brede en de smalle weg poster set 5 ex -

  De brede en de...

  € 50,00

  De brede en de smalle weg poster set 5 ex

  'Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt,...