Nieuwsbrief

Geloofsopbouw

 • Tijd met Jezus 366 dagenboek - Jos Douma

  Tijd met Jezus 366 dagenboek

  Heel veel christenen vinden het moeilijk om tijd te vinden voor het lezen van de bijbel. Jij misschien...
 • Spreuken Prediker Hooglied - Jochem Douma

  Spreuken Prediker Hooglied

  Wat betekenen de teksten van het Oude Testament voor mensen in de 21e eeuw die in het spoor van de Bijbel...
 • Jezus uitstralen - Jos Douma

  Jezus uitstralen

  Jezus kennen is prachtig, maar hoe wordt in je leven duidelijk wie Jezus voor je is?
  Hoe verandert...
 • Met reden geloven - C.S. Lewis

  Met reden geloven

  De belangstelling voor C.S. Lewis is groter dan die lange tijd was. De verklaring daarvan is deels...
 • Jezus ontdekken - Jos Douma

  Jezus ontdekken

  'Ik geloof echt wel, maar een persoonlijke relatie met Jezus, dat zegt me niet zoveel.'
 • Jouw ReisGids - Wilhelmus a Brakel

  Jouw ReisGids

  Brakels Redelijke Godsdienst nu speciaal voor jongeren. J.M. Vermeulen heeft de mooiste en leerzaamste...
 • De brede en de smalle weg - J.J.W.A. Wijchers

  De brede en de smalle weg

  In dit boekje vindt u een verklaring en toelichting op de poster De brede en de smalle weg.
 • De brede en de smalle weg poster set 5 ex -

  De brede en de...

  € 52,50

  De brede en de smalle weg poster set 5 ex

  'Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt,...
 • Verzameld liedboek - Huub Oosterhuis

  Verzameld liedboek

  Voor het eerst bijeen: liefst vijfhonderd strofische en niet-strofische liederen, beurtzangen, psalmen,...
 • Minihandboek voor de ouderling - Gerben HeitinkArie Romein

  Minihandboek voor de ouderling

  Het werk van ouderling of pastoraal medewerker is boeiend en blijft de moeite waard. Maar wat houdt...
 • Leven uit de Bron - Marius Noorloos

  Leven uit de Bron

  Er bestaan veel afzonderlijke publicaties over geloofsopbouw en gemeenteopbouw, maar er is weinig...
 • Nederlandse Concordantie van de Bijbel - A. Trommius

  Nederlandse Concordantie van de Bijbel

  Nog altijd is de Nederlandse Concordantie van de Bijbel op de Statenvertaling, ook wel kortweg 'de...