Nieuwsbrief

Geloofsopbouw

 • Jezus uitstralen - Jos Douma

  Jezus uitstralen

  Jezus kennen is prachtig, maar hoe wordt in je leven duidelijk wie Jezus voor je is?
  Hoe verandert...
 • Met reden geloven - C.S. Lewis

  Met reden geloven

  De belangstelling voor C.S. Lewis is groter dan die lange tijd was. De verklaring daarvan is deels...
 • Jezus ontdekken - Jos Douma

  Jezus ontdekken

  'Ik geloof echt wel, maar een persoonlijke relatie met Jezus, dat zegt me niet zoveel.'
 • Jouw ReisGids - Wilhelmus a Brakel

  Jouw ReisGids

  Brakels Redelijke Godsdienst nu speciaal voor jongeren. J.M. Vermeulen heeft de mooiste en leerzaamste...
 • De brede en de smalle weg - J.J.W.A. Wijchers

  De brede en de smalle weg

  In dit boekje vindt u een verklaring en toelichting op de poster De brede en de smalle weg.
 • De brede en de smalle weg poster set 5 ex -

  De brede en de...

  € 50,00

  De brede en de smalle weg poster set 5 ex

  'Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt,...
 • Verzameld liedboek - Huub Oosterhuis

  Verzameld liedboek

  Voor het eerst bijeen: liefst vijfhonderd strofische en niet-strofische liederen, beurtzangen, psalmen,...
 • Leven uit de Bron - Marius Noorloos

  Leven uit de Bron

  Er bestaan veel afzonderlijke publicaties over geloofsopbouw en gemeenteopbouw, maar er is weinig...
 • Ongeschokt - Francine Rivers

  Ongeschokt

  Je bent een jonge alleenstaande vrouw en je kiest ervoor om in het buitenland te gaan wonen. Je laat...
 • Nederlandse Concordantie van de Bijbel - A. Trommius

  Nederlandse Concordantie van de Bijbel

  Nog altijd is de Nederlandse Concordantie van de Bijbel op de Statenvertaling, ook wel kortweg 'de...
 • Werken met rituelen in het pastoraat - c. Menken-Bekius

  Werken met rituelen in het pastoraat

  Ieder mens kent eigen rituelen, De manier waarop wij aan onze dag beginne, verloopt voor de meeste...
 • Gaaf - Gerrit ten Berge

  Gaaf

  De wereld waarin jij leeft, is een wereld vol verdriet, onrechtvaardigheid en pijn. Je hoeft maar...