Nieuwsbrief

In memoriam Gerard Dekker (1931-2017)

29-11-2017

Drie dagen na de presentatie van de door Ferdinand Schlingensiepen geschreven biografie Dietrich Bonhoeffer 1906-1945 is Gerard Dekker overleden. Gerard Dekker was de een van de vertalers van deze biografie. Gerard den Hertog, zijn medevertaler, ging tijdens de presentatie uitgebreid in op de prominente rol die Gerard Dekker heeft gespeeld bij de totstandkoming van de Nederlandse editie van Schlingensiepens biografie.

Gerard Dekker was een groot kenner van het werk van Dietrich Bonhoeffer. In augustus dit jaar verscheen zijn laatste publicatie bij Uitgeverij Kok: Verlicht geloof. Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer. Hierin noemt Dekker de 10 voornaamste kenmerken waaraan een ‘verlicht geloof’ moet voldoen om relevant te zijn in deze tijd. In 2016 stelde hij de bloemlezing samen Een stil moment: Dietrich Bonhoeffer, waarin hij de mooiste quotes van Bonhoeffer verzamelde.

Eerder verschenen van Gerard Dekker bij Uitgeverij Kok diverse titels over godsdienst en samenleving vanuit godsdienstsociologisch perspectief.

De medewerkers van Uitgeverij Kok kijken met verdriet en met warmte terug op de vele contacten die er waren met Gerard Dekker. Met name zijn nauwgezetheid, zijn meedenken en zijn persoonlijke belangstelling waren eigenschappen die hem maakten tot een hartelijk mens en een betrokken auteur.