Nieuwsbrief

De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer

01-03-2018

Bij Uitgeverij Kok verscheen vorige week Voor het leven – de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer door Kick Bras. Geloven was voor Bonhoeffer geen zaak van theorie maar van praktijk. Hij is om een oude term te gebruiken, een ‘Lebemeister’: iemand die je leert hoe je leven moet, hoe je leven kunt.

Over het boek

Juist in een tijd waarin de machten van de duisternis en de dood om zich heen grepen, zag Bonhoeffer een weg naar menselijk en menswaardig leven en samenleven. Geleefd geloven, daar is een term voor: spiritualiteit. Hoe deze spiritualiteit bij Bonhoeffer gestalte aannam in zijn eigen leven en hoe hij erover sprak in preken en schreef in brieven en boeken, dat wordt in dit boek onderzocht. Maar ook hoe wij in deze tijd, door deze ‘Lebemeister’ gestimuleerd, zelf onze weg kunnen vinden en kunnen kiezen voor het leven.

De eerste drie hoofdstukken gaan in op de beroemde gedachten van Bonhoeffer over een ‘religieloos christendom’. Daarin komt zijn  godsbeeld, mensbeeld en beeld van de moderne samenleving naar voren. In de daarop volgende hoofdstukken gaat de auteur in op Bonhoeffers visie op het werk van de heilige Geest, op spirituele disciplines als bidden en mediteren en op zijn aanzetten voor een monastieke spiritualiteit. Vervolgens komen zijn gedichten en zijn beleving van muziek ter sprake, en uitvoerig zijn ethiek en zijn strijd tegen de geest van de nazi’s en hun rassenhaat. In een laatste hoofdstuk typeert de auteur Bonhoeffers spiritualiteit aan de hand van de term ‘wachten op God’.
In een uitvoerige epiloog wordt ingegaan op de vragen die Bonhoeffers spiritualiteit stelt aan onze eigen tijd en onze huidige spirituele zoektocht.

Over de auteur

Dr. Kick Bras (1949) is theoloog en publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Als onderzoeker is hij gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de studie van de spiritualiteit in het licht van de joodse en christelijke traditie.

 

 

 

 

Voor het leven – De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer | Kick Bras | paperback | 224 blz. |  € 17,99