Nieuwsbrief

Tijdschriften

Neem een abonnement op één van onze tijdschriften

 • Bron van christelijke geest

  In de zondagsmissaaltjes  Bron van christelijke geest vindt de kerkganger al meer dan tachtig jaar wekelijks de volledige liturgie van die zon- of feestdag. In de misboekjes staan gebedstek­sten, lezingen en liederen. Een aantal onderdelen staat zowel in het Neder­lands als in het Latijn afgedrukt. Alle lezingen van de zondag volgens het Romeins lectionarium worden in hun geheel […]

  Meer info »
 • Documentatieblad Nederlandse Kergeschiedenis

  Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis (DNK)

  DNK is de vinger aan de pols van de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800. Met originele studies, nieuwe bronnenpublicaties, kritische boekbesprekingen en nuttige informatie wordt de lezer de actuele stand van zaken op het gebied van kerk- en religiegeschiedenis geboden. In de redactie van protestantse en rooms-katholieke kerkhistorici zijn alle universiteiten in ons land vertegenwoordigd. Deze […]

  Meer info »
 • Gregoriusblad

  Het Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws, achtergrondinformatie, opinies, muziekbesprekingen, interviews, historische artikelen, tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan hedendaagse liturgische gezangen, kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de verschillende kerkelijke tradities, liturgisch-muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor jongeren en kinderen, gregoriaans. Tweemaal per jaar wordt er een muziekbijlage (van 32 bladzijden) meegestuurd met daarin de bladmuziek van nieuwe […]

  Meer info »
 • Handelingen

  Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap Het tijdschrift Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het […]

  Meer info »
 • Herademing

  Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil u inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden. Daarnaast biedt Herademing praktisch gebruiksmateriaal voor uw eigen spiritualiteit. Verder in ieder nummer een interview met een inspirerende persoonlijkheid, boek- en cd-besprekingen en kort nieuws op het […]

  Meer info »
 • KerkHistoriaal

  KerkHistoriaal wil het reformatorische verleden (van circa 1517 tot 1834) dicht bij de lezers brengen door de orthodox-bevindelijke erflaters zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten. Door aandacht te schenken aan de anekdotes, de herinneringen – al dan niet autobiografisch – en vooral de verhalen van vroeger. Wanneer op deze wijze de kerkhistorie uit eerdere […]

  Meer info »
 • Koorinformatie

  Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de wekelijkse liturgische zang (dirigent, organist, leden van liturgische werkgroepen) is het tijdschrift Koorinformatie een onmisbare uitgave. In elke aflevering worden de liederen afgedrukt die zijn opgenomen in de wekelijkse missaaltjes Bron van christelijke geest, veelal in een volledige eenstemmige melodienotatie. Daarnaast worden van elk opgenomen gezang de […]

  Meer info »
 • Oude Paden

  Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het verleden herleven door de verhalen van toen vast te leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift met warme aandacht voor de levens van onze voorgangers. Uitgave van De Groot Goudriaan. Redactie: dr. H. Florijn, J. Mastenbroek en J.P. Neven Jaarabonnement (4 nummers): Nederland: € 31,50 België: € 41,50 Proefabonnement (2 nummers): […]

  Meer info »
 • Ouderlingenblad

  Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenblad helpt u mee op te bouwen. De artikelen bevatten veel praktische tips en geestelijke reflectie voor allerhande kerkenwerk in uw gemeente. Ouderlingenblad helpt u te praten en te luisteren bij uiteenlopende situaties als ziekte, levensoriëntatie en relatieproblemen. […]

  Meer info »
 • Schrift

  Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen. Schrift biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het aandacht […]

  Meer info »
 • TussenRuimte

  TussenRuimte is een oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een Nederlands-Belgische redactie. TussenRuimte wil signaleren, reflecteren en inspireren door middel van journalistieke verbreding en theologische verdieping van ons inzicht in religie en religieuze aspecten van cultuur. Debat over bestaande missionaire en religieuze praktijken wordt gestimuleerd. TussenRuimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties […]

  Meer info »
 • Werkboek zondagsliturgie

  Het Werkboek zondagsliturgie is een uitgave voor voorgangers in rooms-katholieke liturgievieringen. Het tijdschrift geeft in elke aflevering een typering van de desbetreffende periode van het liturgisch jaar en van iedere zon- en feestdag daarbinnen. Deze uitgave loopt synchroon met de wekelijkse misboekjes Bron van christelijke geest. Voor elke afzonderlijke zon- of feestdag treft u exegetisch materiaal aan als […]

  Meer info »