Nieuwsbrief

Het schrijfproces van Elizabeth Visser

08-05-2018

Misschien begon mijn interesse voor fantasyverhalen wel met de sprookjes die mijn vader me altijd als kind vertelde. We woonden toen in Thailand en tijdens de urenlange autoritten vermaakte papa mij en mijn broertje met verhalen die hij zo uit zijn mouw leek te schudden. Ik weet nog hoe ik ademloos luisterde naar zijn verhalen over Elsje en de Wonderboom. Via de magische boom belandde Elsje in allerlei fantastische werelden en beleefde daar onwaarschijnlijke avonturen.

Al snel ben ik begonnen met het schrijven van mijn eigen verhalen. Ik had altijd gedacht dat het maar een hobby zou blijven, maar in de vierde klas heb ik een schrijfwedstrijd gewonnen en daarna ben ik in contact gekomen met uitgeverij Kok. Op aandringen van mijn enthousiaste ouders legde ik een aantal verhaalideeën aan de uitgeverij voor. Ik had namelijk tientallen plots en beginhoofdstukken geschreven voor een heel aantal verhalen, die ik overigens bijna nooit afmaakte. Uitgeverij Kok koos een van deze ideeën uit, en zo kreeg ik tot mijn grote verbazing een contract. Het plot dat ze kozen heette toen nog Twee volken, het boek dat er uit is gegroeid heet De macht van het Wonderwoud.

Het is een fantasyverhaal met denkbeeldige plaatsen en gebeurtenissen, maar er zijn toch veel elementen uit mijn eigen leven in terug te zien. Dit was grotendeels onbewust, maar als ik er achteraf op terugkijk zie ik de overeenkomsten. Vooral mijn jeugd in Thailand heeft een grote invloed gehad op het verhaal. Ik ben altijd een kind geweest van twee culturen: Thailand en Nederland, het westen en het oosten. De macht van het Wonderwoud is uit het oogpunt geschreven van twee hoofdpersonen; Revan komt uit het strijdlustige Steenhartenvolk, en Yvalana uit het traditionele Ershaivolk. De botsing van deze culturen  heb ik zelf ook ervaren.Ook de vele wildtochten door het Thaise oerwoud, waarbij mijn ouders en mijn broertje enthousiast wilde dieren spotten en naar tropische vogels tuurden, hebben invloed gehad. Ik heb de obsessie met nieuwe vogelsoorten vinden nooit helemaal begrepen, maar een paar personages uit mijn eigen verhaal delen wel datzelfde enthousiasme. Wilde dieren zijn er ook genoeg in mijn boek, al bekijken de hoofdpersonen ze niet op zo’n veilige afstand als ik vroeger, in de hoge uitkijktorens van Thaise natuurparken.

Zelfs de sprookjes die mijn vader me vertelde over de Wonderboom zijn terug te zien in het boek: kijk alleen maar naar de titel. Ik denk dat veel fantasyboeken zo hun wortels in de realiteit vinden, en voor mij maakt dit de verhalen herkenbaarder en aansprekender.
Ik werd tijdens het schrijven ook geconfronteerd met de harde realiteit: een boek schrijven is niet zo makkelijk als ik in mijn naïviteit dacht, toen ik er op mijn zeventiende aan begon. Totdat ik met De macht van het Wonderwoud begon schreef ik altijd heel vlug, zonder te aarzelen en meestal zonder de verhalen af te maken. Maar dit boek zou echt gelezen worden, en dat vooruitzicht beangstigde me nogal. Ik kreeg te maken met een writer’s block en wiste heel wat zinnen vlak nadat ik ze had geschreven.

Ik had ook te maken met een taalachterstand, omdat ik was opgegroeid in het buitenland en vooral Engelse boeken las. Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn ouders en de correctoren die met veel geduld anglicismen en taalfouten uit het manuscript hebben gehaald.

Het boek had eigenlijk al meer dan een jaar geleden uit moeten komen, maar helaas kun je de realiteit niet zo sturen als het plot van een fantasyboek. Door een hersenschudding heb ik meer dan een jaar lang niet echt vorderingen kunnen maken; ik dacht dat al mijn fantasie uit mijn hoofd was geschud. Het heeft een tijd geduurd, maar dat is gelukkig allemaal weer goed gekomen. Het boek is er nu dan eindelijk, inclusief mijn eigen illustraties.

Ik wens je veel leesplezier, ik hoop dat je geniet van De macht van het Wonderwoud.

Elizabeth Visser

 

 

 

De macht van het Wonderwoud
Elizabeth Visser
Hardback
ISBN 9789026622557
320 pagina’s
€ 16,99