Nieuwsbrief

Godian Ejiogu zoekt naar een rechtvaardige en vreedzame samenleving

08-06-2018

Bij Uitgeverij KokBoekencentrum verscheen vorige week Mijn droom van Godian Ejiogu. Een actueel boek over de Nederlandse samenleving, waarin Godian droomt van rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomt, sekse of geaardheid.

Mijn droom

Godian Ejiogu ziet een samenleving voor zich waarin het besef van saamhorigheid, rechtvaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid normatief zijn. Het gesprek aangaan over racisme en discriminatie is daarin belangrijk. In dat debat is het uitspreken van een ‘goede wil’ niet genoeg, want geen enkele ideologie laat zich zomaar uitwissen. Vanuit zijn eigen ervaringen schrijft Godian over actuele thema’s als kolonialisme, rechtvaardigheid en de multiculturele samenleving in het licht van het evangelie.

‘Dit boek is een aanrader voor wie andere argumenten zoekt in een van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: de strijd tegen racisme.’ – Nenita La Rose, voorzitter Nederlandse Vrouwenraad.

‘Donker Afrika in bewolkt Nederland. Deze Nederlands-Nigeriaans pastor vraagt zich af hoe ver het Koninkrijk van God doorbreekt in het Koninkrijk der Nederlanden?’ – Ruud G. W. Huysmans, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam en van het oecumenisch Drugspastoraat.

‘Godian is in staat om ons ‘de ander’ nabij te brengen dankzij zijn diepe inzicht in het menselijk hart en levenservaring op twee continenten.’ – Femke Wijdekop, juridisch onderzoeker Institute for Environmental Security en expert in milieurecht IUCN NL,

Boekpresentatie

‘Het is vooral de vaderlijke zorg voor mijn drie kinderen en mijn bezorgdheid over hun toekomst in de Nederlandse samenleving die mij ge gemotiveerd hebben om dit boek te schrijven. Ik heb het knokken van mijn kinderen gezien. En de tranen van andere moeders van Afrikaanse afkomst over de uizichtloze toekomst van hun kinderen in de samenleving raakten mij diep.’

Godian Ejiogu gaat tijdens de presentatie van zijn boek in gesprek met: Nenita LaRose, Geeske Zanen, Samuel Lee, Marije Tijssen, Sandra Sawyer, Janneke Stegeman, Frans Daniels en Ugochukwu Ndukaihe.

Gespreksleider die middag is Hans Krikke.

Woensdag 13 juni van 16:00 uur tot ca. 18:30 uur.
Inloop vanaf 15:30 uur.
Ru Pare –
Chris Lebeaustraat 4 – 1062 DC Amsterdam

Van harte welkom!
Aanmelden via promotie@kok.nl

Mijn droom – Op zoek naar een rechtvaardige en vreedzame samenleving  | Godian Ejiogu |  paperback | ISBN 9789043529471 | € 19,99