Nieuwsbrief

Inspirator van contemplatieve beweging Thomas Keating overleden

31-10-2018

Thomas Keating overleed op 25 oktober 2018 in St. Joseph’s Abbey in Spencer, Massachusetts, VS, waar hij 20 jaar abt was.

In 1971 werd hij uitgenodigd naar Rome waar paus Paulus VI na het Tweede Vaticaans Concilie priesters, bisschoppen en religieuzen aanmoedigde om de christelijke contemplatieve traditie te vernieuwen.

Als antwoord ontwikkelde hij met 2 medetrappisten de gebedspraktijk van ‘centering prayer’. Een vorm van stil gebed rond het centrum van Gods aanwezigheid. Ze baseerden zich op de praktijk van lectio divina, op de anonieme 14de-eeuwse klassieker De wolk van niet-weten en op christelijke mystici zoals Johannes CassianusFranciscus van SalesTeresa van AvilaJohannes van het KruisThérèse van Lisieux en Thomas Merton. Maar ook op gebedsadvies van Jezus zelf in de Bergrede:

Maar als jullie ​bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Matteüs-6:6

Nadat hij zijn ontslag als abt had gegeven, werd hij medeoprichter van ‘contemplative outreach’, een ondersteuningsnetwerk voor mensen en geloofsgemeenschappen die het Evangelie contemplatief willen beleven. De beweging ondersteunt jaarlijks 40.000 mensen, 90 organisaties in 39 landen, 800 gebedsgroepen en leert ‘centering prayer’ aan 15.000 mensen.

‘Thomas Keating heeft mijn spiritualiteit, mijn leven, mijn denken en mijn pastorale houdingen enorm beïnvloed. Ik draag hem een warm en dankbaar hart toe.’ Priester Dirk Masschelein

Lees het volledige artikel op kerknet.be