Nieuwsbrief

Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland

17-09-2018

Deze maand (18 september) verschijnt bij uitgeverij Boekencentrum het boek Sporen van God in het dorp van de theologe Jacobine Gelderloos. Het boekbiedt een aanzet om vanuit een nieuw perspectief naar de rol van dorpskerken in de plattelandsgemeenschap te kijken. Niet vanuit de overlevingsvragen, maar vanuit unieke betekenis van dorpskerken. Als plek waar reflectie, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen.

Over het boek

Hoe kunnen dorpskerken blijven bestaan? De kerkbanken worden leger, meer dorpen delen één predikant en kerkenraden krijgen vacatures maar met moeite vervuld. Veel dorpskerken zijn druk met overleven en dat vraagt veel tijd, aandacht en energie.

Dit boek wil dorpskerken nieuwe perspectieven aanreiken door op een andere manier naar de rol van de kerk in het dorpsleven te kijken: als plek waar reflectie, zingeving, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen. Door deze unieke betekenis van kerken voor het voetlicht te halen, verdwijnen overlevingsvragen naar de achtergrond. Zo kan er nieuw elan ontstaan in kerkelijke gemeenten op het platteland.

Over de auteur

Jacobine Gelderloos (1985) is theoloog en heeft bij de Protestants Theologische Universiteit een promotieonderzoek gedaan naar de betekenis van kerken voor de leefbaarheid van het platteland. Op dit moment is ze in dienst van de Protestantse Kerk en gaat verder als projectleider van de dorpskerkenbeweging.

Dorpskerkenbeweging Protestantse Kerk

Dorpskerken vervullen onder meer door hun diaconale activiteiten een maatschappelijke functie. Om die te behouden is op initiatief van de Protestantse Kerk de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen, open naar andere kerkgenootschappen en naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.

Eerste Dorpskerkendag

De eerste Dorpskerkendag op ma. 24 september is een netwerkdag voor kerkenraadsleden, predikanten, kerkelijk werkers en iedereen die hart heeft voor het dorp, de kerk en de verbinding daartussen. De dag eindigt met de boekpresentatie van Sporen van God in het dorp van Jacobine Gelderloos.

Aanmelden voor de Dorpskerkendag van 24 september is helaas niet meer mogelijk: de Ontmoetingskapel is vol.
Wilt u op de wachtlijst worden geplaatst, stuurt u dan een mail naar info@dorpskerken.nl.
Er wordt contant met u opgenomen als er een plaats vrijkomt.
 
Er komen hierna verschillende regionale bijeenkomsten, waarvan de data nog niet bekend zijn.

Sporen van God in het dorp | Jacobine Gelderloos | 9789023952183| € 14,99