Nieuwsbrief

Bron van christelijke geest

In de zondagsmissaaltjes  Bron van christelijke geest vindt de kerkganger al meer dan tachtig jaar wekelijks de volledige liturgie van die zon- of feestdag. In de misboekjes staan gebedstek­sten, lezingen en liederen. Een aantal onderdelen staat zowel in het Neder­lands als in het Latijn afgedrukt. Alle lezingen van de zondag volgens het Romeins lectionarium worden in hun geheel afgedrukt.
Verder bevat het boekje ook een dankzeg­gingsgebed voor vieringen zonder eucharistie. Het biedt een ruime keuze aan gezangen, merendeels compleet met melodie afgedrukt. Op de laatste bladzijde staan enkele teksten ter overweging, toegesneden op het thema en de lezingen van de desbetreffende zondag. 

De Bron-boekjes worden doorgaans aangeboden in zendingen voor zeven zondagen tegelijk. In acht afleveringen verschijnen circa 54 missaal­tjes per jaar. 

Een uitgave van Gooi & Sticht

Jaarabonnement (54-56 nummers)
Nederland: € 36,75
België: € 40,25

Voor parochies (bestellingen van meer dan 25 exemplaren) geldt een ‘flexibel’ abonnement.

Mail ons voor een abonnement of meer informatie