Nieuwsbrief

De eerste dag

Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.