Nieuwsbrief

De eerste dag

Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, inspirerende meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.
De Eerste Dag volgt het kerkelijk jaar. Nummer 1 van elke jaargang begint op de eerste zondag van de Advent voorafgaand aan het aangegeven kalenderjaar.
De Eerste Dag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland. Het oecumenische leesrooster is een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland.

Redactie
Nienke van Andel, eindredactie
Maarten Diepenbroek, kerkmuziek
Irma Pijpers-Hoogendoorn, rubriek ‘Anders gedaan’
Lidwien van Buuren, exegese

Illustraties

Jeannette Eisses
Annemarie van Ulden

Redactiesecretariaat

Hella Willering
redactie.eerstedag@boekencentrum.nl

Jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 57,75
België: € 86,65

Proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 21,00
België: € 21,00 

Los nummer
Nederland: € 15,99 (excl. verzendkosten)
België: € 15,99 (excl. verzendkosten)

Klik hier voor het bestellen van losse nummers
Mail ons voor een abonnement of meer informatie