Nieuwsbrief

Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis (DNK)

DNK is de vinger aan de pols van de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800. Met originele studies, nieuwe bronnenpublicaties, kritische boekbesprekingen en nuttige informatie wordt de lezer de actuele stand van zaken op het gebied van kerk- en religiegeschiedenis geboden.

In de redactie van protestantse en rooms-katholieke kerkhistorici zijn alle universiteiten in ons land vertegenwoordigd. Deze breedte staat borg voor de juiste informatie, variatie en kwaliteit. Een blad met hart voor kerkgeschiedenis.

Jaarabonnement (2 nummers)
Nederland: € 32,00
België: € 39,50

Proefabonnement (1 nummer)
Nederland: € 17,00  
België: € 17,00

Los nummer
Nederland: € 17,00 (excl. verzendkosten)
België: € 17,00 (excl. verzendkosten)

Klik hier voor het bestellen van losse nummers