Nieuwsbrief

Ensafh

Uitgave in opdracht van Stichting Hispel

Ensafh is een Fries literair tijdschrift en is ontstaan uit een fusie van de tijdschriften Hjir en Farsk. De f van Farsk en de h van Hjir komen in de nieuwe naam nadrukkelijk terug, maar Ensafh is ook een afkorting voor En sa fuorthinne, Fries voor “enzovoort”.
In Ensafh worden zowel poëtische als prozaïsche Friese teksten gepubliceerd. Ook worden er geregeld teksten in het Bildts of het Stadsfries opgenomen. Behalve verhalen en gedichten verschijnen er in Ensafh ook recensies en achtergrondartikelen over de Friese literatuur. Er is ook ruimte voor debat.

Meer informatie over dit tijdschrift vindt u op de eigen website.

Mail ons voor meer informatie over abonnementen