Nieuwsbrief

Kerk en theologie

Het kwartaalblad dat predikanten en theologen op de hoogte houdt van ontwikkelingen in hun vakgebied. Aan bod komt een mix van kerkgeschiedenis, homiletiek, exegese en dogmatiek. Verder zijn er boekbesprekingen van uitgaven die aansluiten op het werkveld van predikant en theoloog.