Nieuwsbrief

Laetare

Verschijnt vijfmaal per jaar. In dit blad uiteenlopende artikelen rondom liturgie en kerkmuziek. Voor mensen die betrokken zijn bij de (kerk)diensten en vieringen is dit tijdschrift een goede inspiratiebron. Ook kerkmusici zullen de nodige informatie aantreffen.