Nieuwsbrief

Laetare

Lӕtare wil u enthousiasmeren om liturgie in al haar dimensies te verkennen en liturgie te ontdekken als ruimte waarin de ontmoeting met God mogelijk wordt.

Lӕtare biedt achtergronden en ontwikkelingen van vieren in de 21e eeuw, publiceert interviews met liturgisch betrokkenen, bespreekt oude en nieuwe liederen, en geeft tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de eredienst.

Lӕtare is de opvolger van het tijdschrift Eredienstvaardig. Het is een kerkonafhankelijke, oecumenische kwartaalblad voor de kerkdienst en alles wat er in ruime zin verband mee houdt. Het wordt gemaakt voor allen die betrokken zijn bij de liturgie, voorgangers, musici, ambtsdragers, werkgroepen eredienst en iedereen die verder meewerkt of geïnteresseerd is in de bouwstenen voor de bijeenkomsten van gelovigen en godzoekers. Het blad wordt uitgegeven in opdracht van de Stichting Eredienstvaardig.

Redactie
Ekkehard Muth (hoofdredacteur)
Ellen van der Sar (redactiesecretaris: redactie@tijdschriftlaetare.nl)
Stefan Belderbos
Helen Gaasbeek
Ko Joosse
Gerben Mourik
Nelleke Plomp
Hanna Rijken
Dennis Vallenduuk
Bernd Wallet

Eindredactie
Jan Marten de Vries
Hendrik Andriessenlaan 88,
2343 LP  Oegstgeest
telefoon (071) 517 45 72
eindredactie@tijdschriftlaetare.nl

Jaarabonnement (5 nummers)
Nederland: € 32,50
België: € 46,50

Proefabonnement (3 nummers)
Nederland: € 15,00
België: € 15,00 

Los nummer
Nederland: € 6,99 (excl. verzendkosten)
België: € 6,99 (excl. verzendkosten)

Klik hier voor het bestellen van losse nummers
Mail ons voor meer informatie over de abonnementen