Nieuwsbrief

Schrift

Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen.

Schrift biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het aandacht aan archeologie en geografie, alsmede aan niet-bijbelse geschriften uit de oude wereld van het Nabije Oosten.

Schrift is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar culturele en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden.

De redactie bestaat uit:

  • Gerard van Broekhuizen (beeldredacteur) – theoloog
  • Bernice Brijan – universitair docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg
  • Matthijs den Dulk – universitair docent Bronteksten jodendom en christendom aan de Radboud Universiteit, Nijmegen
  • Harm van Grol – oud-universitair docent Exegese van het Oude Testament aan de Universiteit van Tilburg
  • Karin Neutel (redactiesecretaris) – onderzoeker aan de Universiteit van Oslo
  • Bert Jan Lietaert Peerbolte – hoogleraar Exegese van het Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Klaas Spronk (hoofdredacteur) – hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam

Jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 43,00
België: € 50,00

Proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 15,00
België: € 15,00 

Los nummer
Nederland: € 12,50 (excl. verzendkosten)
België € 12,50 (excl. verzendkosten)

Klik hier voor het bestellen van losse nummers
Mail ons voor meer informatie over de abonnementen