Nieuwsbrief

Tijdschrift Geestelijke Verzorging (TGV)

Uitgave in opdracht van de VGVZ
(Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen)

Tijdschrift Geestelijke Verzorging is een uitgave van de VGVZ, de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. Het tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie.
TGV zet in op een wetenschappelijke doordenking van de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt op meer speelse wijze het werk van de geestelijk verzorger weergegeven en overwogen.

Meer informatie over dit tijdschrift vindt u op de eigen website.